وکیل تجاری

وکیل تجاری

آنچه از وظایف وکیل تجاری نیاز است بدانید.

در حقوق تجارت ایران به موارد مهمی اشاره شده است، از جمله اینکه با مفاهیمی همچون تاجر و اعمال تجاری آشنا می شویم و بسیاری از مردم، بدون آنکه بدانند در حال انجام اعمال تجاری بوده و البته بدون آنکه بخواهند از نظر قانون تجارت تاجر محسوب می شوند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم احکام قانونی در مورد افراد عادی با تجار کمی متفاوت است و به طور مثال اگر تاجر بودن کسی احراز گردد، از طرح دعاوی مربوط به اعسار ممنوع شده و دادگاه ها دعوای اعسار تجار را نمی پذیرند.

از طرف دیگر، بخشی از احکام مربوط به اسناد تجاری همچون چک و سفته نیز در حوزه قانون تجارت توضیح داده شده است و اگرچه افراد گمان می برند که صدور یک برگ چک و یا ضمانت روی چک یا سفته امری ساده و سهل محسوب می شود، اما باید گفت که این اعمال دارای تبعات زیادی برای اشخاص بوده و چه بسیار افرادی هستند که از روی جهل به قانون، مشکلات زیادی در این حوزه دامن گیرشان شده است.

در این مقاله قصد داریم موضوعاتی چون وکیل تجاری,رسیدگی به شکایات تجاری, مقررات حاکم برآن و در آخر انواع دعاوی تجاری بر اساس سرفصل قانون تجارت را شرح می دهیم.

دعاوی تجاری با عنایت به سرفصل های قانون تجارت عبارتند از:

 

دعاوی مربوط به تجار و اعمال تجاری

 • دلالی
 • حق العمل کاری
 • عاملی
 • تصدی به حمل و نقل
 • عملیات صرافی
 • تصدی به امور نمایشگاهی
 • عملیات بیمه و صرافی

دعاوی مربوط به شرکت های تجاری

 • تشکیل شرکت
 • انحلال شرکت
 • حل اختلافات بین شرکای شرکت
 • الزامات مربوط به اداره شرکت ها
 • حل اختلاف افراد علیه شرکت ها

دعاوی مربوط به اسناد تجاری

 • مطالبه وجوه مربوط به اسناد تجاری – چک و سفته
 • اعلام مفقودی اسناد تجاری
 • بطلان صدور اسناد تجاری و بی اعتباری آن ها
 • ضمانت تجاری

دعاوی مربوط به نظام ورشکستگی تجار

 • ورشکستگی عادی
 • ورشکستگی به تقصیر
 • ورشکستگی به تقلب
 

در اینجا به برخی از وظایف وکیل تجاری می پردازیم

وکیل تجاری

در پی توسعه روابط تجاری و بازگانی، بروز اختلافات ناشی از این معاملات تجاری و بازرگانی هم گسترش یافته است. یکی از مسائلی که همواره مورد توجه طرفین یک رابطه تجاری می‌باشد، این است که اختلافات راجع به آن رابطه حقوقی به چه کیفیتی و با چه راهکارهایی باید حل و فصل شود. بدیهی است اگر این اختلافات با شیوه‌های مناسب و سریع رسیدگی نشود، پیامدهای زیان بار فراوانی از جمله: اتلاف وقت، توقف سرمایه در گردش و ورود خسارت برای طرفین می‌شود. یکی از موانع مهم روان‌سازی تجارت در بین دست‌اندرکاران این حرفه مساله اختلافاتی است که خواه‌ناخواه به وجود می‌آید. در دادگستری به‌دلیل اینکه دعاوی تجاری ( وکیل تجاری ) جنبه تخصصی و پیچیده‌ای دارد، کمتر آمادگی حل و فصل این اختلافات را دارند. تجار در سطح بین‌المللی نیز معمولاً رغبتی به حل و فصل دعاوی و اختلافات در معاملات تجاری خود از طریق سیستم‌های قضایی کشور خود ندارند و علت آن، اطاله دادرسی در محاکم، تخصصی بودن امر و عدم شناخت قضات برای بررسی و رسیدگی دقیق اختلافات می‌باشد؛ لذا بازرگانان غالباً روش‌هایی دیگر از قبیل: سازش، میانجیگری در مذاکرات و گفتگو جهت مصالحه و توافق در داوری را برای حل و فصل اختلافاتشان پیش بینی می‌نمایند که راهکار داوری و حکمیت (رسیدگی توسط داور) از رایج‌ترین این روشهاست.

وکیل تجاری

در پی توسعه روابط تجاری و بازگانی، بروز اختلافات ناشی از این معاملات تجاری و بازرگانی هم گسترش یافته است. یکی از مسائلی که همواره مورد توجه طرفین یک رابطه تجاری می‌باشد، این است که اختلافات راجع به آن رابطه حقوقی به چه کیفیتی و با چه راهکارهایی باید حل و فصل شود. بدیهی است اگر این اختلافات با شیوه‌های مناسب و سریع رسیدگی نشود، پیامدهای زیان بار فراوانی از جمله: اتلاف وقت، توقف سرمایه در گردش و ورود خسارت برای طرفین می‌شود. یکی از موانع مهم روان‌سازی تجارت در بین دست‌اندرکاران این حرفه مساله اختلافاتی است که خواه‌ناخواه به وجود می‌آید. در دادگستری به‌دلیل اینکه دعاوی تجاری ( وکیل تجاری ) جنبه تخصصی و پیچیده‌ای دارد، کمتر آمادگی حل و فصل این اختلافات را دارند. تجار در سطح بین‌المللی نیز معمولاً رغبتی به حل و فصل دعاوی و اختلافات در معاملات تجاری خود از طریق سیستم‌های قضایی کشور خود ندارند و علت آن، اطاله دادرسی در محاکم، تخصصی بودن امر و عدم شناخت قضات برای بررسی و رسیدگی دقیق اختلافات می‌باشد؛ لذا بازرگانان غالباً روش‌هایی دیگر از قبیل: سازش، میانجیگری در مذاکرات و گفتگو جهت مصالحه و توافق در داوری را برای حل و فصل اختلافاتشان پیش بینی می‌نمایند که راهکار داوری و حکمیت (رسیدگی توسط داور) از رایج‌ترین این روشهاست.

رسیدگی به دعواهای تجاری

در مورد دعاوی تجاری اکثر اوقات قانون تجارت تعیین کننده است و دعواهایی که مطرح می شود اکثرا از قراردادهای تجاری نشات می گیرد. در قوانین تجارت ویژگی های تجاری در نظر گرفته شده که از آن جمله سرعت اجرا و تضمینات خاصی است که ذات دعاوی تجاری در مقایسه با دیگر مباحث حقوقی می طلبد و اینکه صرفا شخصی آشنا به قواعد و قوانین حوزه تجارت باشد کافی نیست و لازم است که عملا نیز در حوزه دعاوی تجاری فعالیت داشته باشد. به همین دلیل است که وکیل تجاری و بازرگانی آگاه به مقررات و قوانین تجاری زمانی که به طور تخصصی در زمینه دعاوی تجاری فعالیت می کند و وکیل تجاری را زمینه اصلی کار خود قرار داده است علاوه بر اینکه می تواند در مراحل مذاکرات تجاری و بستن قرارداد که شروع رابطه و پیش بینی وقایع آینده است عملکرد خوبی داشته باشد بلکه می تواند در مطرح کردن یک دعوای تجاری و یا دفاع در یک دعوا موفق عمل کند.

حاکم بودن مقررات چند کشور بر دعاوی تجاری

زمانی کار دشوار می شود که قانون چند کشور حاکم بر قرارداد تجاری باشد و اینجاست که اگر وکیل تجاری و بازرگانی به اصول و قواعد قانونی آشنا باشد این امکان را پیدا خواهد کرد که مقررات کشورهای دیگر را استنباط کرده و از آنها استفاده کند و اینجاست که وکیل تجاری و بازرگانی بسیار پراهمیت جلوه می کند و تجار می توانند با سپردن کار به یک وکیل تجاری و بازرگانی از جانب دعواهای احتمالی که ممکن است پیش بیاید خیالش راحت باشد و تجارت خود را به خاطر پیگیری دعوا متوقف نکند که این خلاف اصول تجارت است. مشخصا رعایت شرایط دعوی و بازه های زمانی که به وجودآورنده یا از بین برنده حق می باشند مستلزم آگاهی کامل از قوانین تجاری و تجربه لازم در عرصه تجارت است که یک وکیل دعاوی تجاری وبازرگانی این آگاهی و تجربه را دارد و یقینا بهتر از تاجری عمل می کند که برای اولین بار با چنین موردی برخورد می کند. همینطور دعاوی تجاری در پی یک سری جریانات تجاری پیش می آید که هرکدام بر پایه دلیل و سند خاص خود می باشد و در کنار هم بودن این اسناد و مدارک، پی بردن به ریشه اختلاف و سند و مدرک مربوط به آن را پیچیده می سازد به خصوص اینکه ریشه بسیاری از اختلافات و دعاوی تجاری به دلیل تفاسیر نادرست از متن قرارداد یا قوانین تجاری می باشد.

خدمات ما

آخرین مطالب