راه های مطالبه وجه چک

چک و سایر اسناد تجاری (سفته و برات) احکام و مقررات مشترکی دارند و برای مطالبه وجه آنها اقدامات مشابه ای میتواند انجام داد. با این وجود تفاوتها و تمایز های هم بین چک و سایر اسناد تجاری وجود دارد و به طور کلی میتواند گفت قانونگذار ما امتیازات بیشتری را برای دارند چک در نظر گرفته است و دارند چک در صورت عدم پرداخت وجه آن از راههای مختلفی میتواند اقدام به شکایت نماید.به جهت پیچیدگی و حساسیت دعاوی مرتبط با چک و اسناد تجاری توصیه میشود قبل از هر اقدام با یک وکیل متخصص چک مشورت نموده و یا در این خصوص وکالت داده و پیگیری مطالبه وجه چک را به یک وکیل با تجربه بسپارید. راههای مطالبه وجه چک 1- مراجعه به دادگاه و تقد​یم دادخواست مطالبه وجه چک به این نوع اقدام و شکایت به اصطلاح عامیانه شکایت حقوقی مطالبه وجه چک گفته میشود و به چکی که در مورد آن این اقدام صورت میگیرد چک حقوقی گفته میشود. اقدامات دارنده چک بلامحل : الف – توقیف حسابهای بانکی ب – توقیف ملک و اموال غیر منقول ج – توقیف اموال منقول (مثل خودرو) د – ممنوع الخروجی   2- شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل در این اقدام که به اصطلاح به آن اقدام کیفری گفته میشود دارند چک صرف نظر از وجه چک خود مجازات صادرکننده را درخواست میکند. شرایط لازم برای شکایت کیفری چک بلامحل : الف – رعایت مهلت شش ماه جهت برگشت چک ب – رعایت مهلت شش ماه برای تقدیم شکوائیه ج – بدون تاریخ نبودن چک د – تضمینی نبودن چک ه – به روز بودن چک ط – بدون مبلغ نبودن چک ی – بانکی بدون چک اقدامات دارنده چک کیفری : 1- گرفتن دستور جلب صادرکننده 2- توقیف اموال 3- ممنوع الخروجی 4- محکومیت به مجازات حبس 5- محکومیت به نداشتن دسته چک 3- مراجعه به اداراه اجرای ثبت و درخواست صدور اجرائیه دارند چک علاوه بر دو اقدام مذکور در بالا میتواند با مراجعه به اداره اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه اقدام نماید. به موجب قانون نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و آیین نامه اجرای آن دارند سند لازم الاجرا از جمله چک و سند ازدواج ، حق خواهد داشت بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و طرح شکایت اجرای سند خود را از این اداره خواسته و اقدام به توقیف اموال و در نهایت وصول طلب خود بنماید. اقدامات دارنده چک در قالب درخواست صدور اجرائیه : 1- توقیف اموال غیر منقول مانند ملک، آپارتمان و زمین. 2- توقیف اموال منقول مانند خودرو و اسباب و اثاثیه. 3- توقیف حسابهای بانکی 4- درخواست ممنوع الخروجی بدهکار

آخرین مطالب

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره آنلاین